דמוקרטיה

בימים אלו כולנו נלחמים על הדמוקרטיה ברמה הארצית, וגם אני.

במהלך הקדנציה האחרונה נלחמתי על הדמוקרטיה ברמה המקומית על ידי שאילתות הצעות לסדר ועתירה נגד העיריה.

למי שלא יודע לראש עיר יש סמכויות שליטה כמעט בלתי מוגבלות כלפי שאר חברי המועצה שמנסים לייצג את הציבור שבחר בהם.

הוא נהנה משכר, לשכה ומנגנון עירוני שלם. הוא יכול למנות סגנים בשכר כאתנן פוליטי והוא יכול להפר את החוק ולהעזר במחלרה המשפטית של העיריה מכספי ציבור להגן עליו.
הוא כמובן יכול ומקבל החלטות תוך מידור חברי המועצה ככל האפשר וזה גרם לנו ברמת השרון נזק גדול.

עד אמצע הקדנציה ראש העיר נמנע מלתת דריסת רגל לחברי אופוזיציה בדירקטוריונים העירוניים. עתירה שלי נגד ראש העיר שינתה את המצב.

הקצאת חדר סיעות שמעוגן בחוק – לא בוצעה ולאחר מכן בוצעה ובוטלה לסירוגין.

כחבר ומוביל בארגון חברי המועצה הארצי ניסינו להלחם ברמה הארצית לשיפור הדמוקרטיה המקומית.
הצעתי לחברת הכנסת לזימי להקים את השדולה לחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי וכך קרה.
כמובן השתתפתי בדיוני הןעדה בכנסת.