הגנת הסביבה – הגנת השטחים הפתוחים

אנו נאבקים בכל הכח בתכנית ההרסנית לבניית 17,000 דירות במתחם בגלילות.

המדינה מקדמת במהירות, באמצעות ועדה תכנון דורסנית שנקראת ותמ"ל, תכנית ענקית לבינוי במתחם גלילות, בין נתיבי איילון וכביש החוף ממערב, לבין כביש 5 ורמת אביב מדרום. התכנית תהפוך את אחד השטחים הערכיים ביותר באזור המרכז, ריאה ירוקה עבור תושבי רמת השרון וצפון תל אביב, לגוש בטון ענק, עם כבישי ענק לאורכו ורוחבו. עבור תושבי רמת השרון המשמעות היא פחות שטח נופש ופנאי ויותר פקקים וזיהום אוויר. מעבר לכך, מדובר בסביבה ערכית עם בריכת חורף גדולה, מגוון רב של בעלי חיים, ושמורת הנרקיסים מהגדולות בישראל. מעבר לפגיעה בטבע והאיכות החיים, ישנה סכנה נוספת בתכנית הזו: אזור זה משמש אגן ניקוז עיקרי של נחלי רמת השרון. אם האזור יהפוך וחלילה לבטון, בהיעדר האדמה שתספוג גשמים, בימים מרובי משקעים סכנת ההצפות ברחבי רמת השרון תגבר, עד כדי סיכון לחיי אדם. אנו בהתעוררות מתחייבים להילחם בכל דרך חוקית בתכנית הפיתוח ההרסנית, אשר משרתת בעיקר את חברות הנדל"ן, על חשבון הציבור, הבטיחות וערכי טבע חשובים.

הגנת הסביבה - הגנת השטחים הפתוחים