הקמת בית קברות אזרחי במורשה

מעל ל-5 שנים קיימת ברמת השרון חלקה המיועדת לקבורה אזרחית.
לקבורה האזרחית יש ביקוש מתושבים רבים בעיר. הפגיעה בזכות להיקבר כרצונך, בעיר חילונית, לא נתפסת.
לאחר שראיתי את העיכובים, סייעתי בהקמת עמותה שתקדם את הנושא – מנוחה נכונה רמת השרון.
למרות ההובלה שלי בנושא הקבורה האזרחית, וקידום הנושא במועצת העיר, גורמים דתיים שהשפיעו על ראש העיר מונעים את הקמת בית העלמין עד היום הזה.
בקדנציה הבאה, באופן מיידי, באם יהיה לנו את הכח – נקדם את תחילת הפעלת החלקה על ידי עמותה המחוייבת לנושא.
לצערנו חברה קדישא משתמשת כיום בחלקה כדי לקבור בה "קבורה אזרחית" שבה עדיין נכפות פרקטיקות דתיות ולקבל תקציבי מדינה בשל חוסר ההחלטיות של העירייה ועיכוב בחירת מפעיל אזרחי לחלקה.
בושה!

קבורה אזרחית
קבורה אזרחית
בית עלמין מורשה