ועדת שוויון וסובלנות

בקדנציה הזאת בעקבות יוזמה ודרישה קואליציונית שלי הוקמה לראשונה ברמת השרון "ועדת שיוויון וסובלנות".

כשכיהנתי בראשות הועדה יצקתי את היסודות לפעילותה והובלתי את מימון ולקיחת אחריות העיריה על אירועי הגאווה בעיר.

חודש הגאווה כולל מצעד, הופעות, הרצאות ונראות ציבורית גבוהה בכל שכונות העיר לקבלת האחר.

הקמנו את הבית השווה – מועדון ומקום פתוח ללהט"בים.

דגלי הגאווה מונפים בכל רחבי העיר למרות התנגדויות של גורמים חשוכים.

ורמת השרון זוכה בציון גבוה ברמה הארצית בתמיכה באוכלוסיות המודרות.