נווה גן סיימה להיות החצר האחורית של רמת השרון

נווה גן סיימה להיות החצר האחורית של רמת השרון

מה עשיתי לטובת נווה גן

 • הובלת התנגדות תושבים להרס בריכת החורף והאחו הלח מצפון לשכונה
 • יזמתי התקנת דפי ברילטורים ברחבי העיר ובגינת החבלים
 • כחבר דירקטוריון מגוונים – לבקשת ההורים הבאתי להחזרת מנהלת הצהרון המוערכת שהועזבה
 • כחבר ועדת שימור אתרים פעלתי לטובת שימור מבנה הבאר הישנה
 • מנעתי הקמת בית כנסת אורתודוקסי מכספי ציבור שאינו מותאם לצביון השכונה

התוכניות לקדנציה הבאה בשיתוף עם כל ראש עיר שייבחר

 • שדרוג מעמדו העירוני של ועד השכונה והגדרתו כמנהלת שתקבל מעמד של ועדה עירונית עם תקציב ייעודי שנתי
 • הקמת הפארק האקולוגי והפארק הספורטיבי בשיתוף מלא עם התושבים
 • בחינה אמיתית של נושא שייכות נווה גן לתל אביב – עפ"י האינטרסים של תשבי השכונה
 • פתיחה והפעלה מיידית של בית הקפה הצמוד לבאר בגינת שאלתיאל
 • הפיכת המתנ"ס ואולם הספורט למוקד פעילות מגוונת ואיכותית
 • שימוש בכס]י היטלי ההשבחה של נווה גן צפון אך ורק לטובת שכונת נווה גן (בניגוד למה שהיה בעבר)
 • הוצאת מבנה הווטרינר העירוני מנוה גן אל שכונה אחרת
 • שיפור משמעותי של בעיית הפקקים ביציאה מהשכונה בבוקר
 • שימור היסטורית השכונה והנצחת מייסדיה
 • רישות השכונה במצלמות אינטרנט סלולאריות לטובת בטחון התושבים

נווה גן סיימה להיות החצר האחורית של רמת השרון

מדוע על תושבי נווה גן להצביע דווקא לי ולרשימת התעוררות (ה) למועצת העיר?

 1. חבר מועצה יחידי שמחויב לנווה גן שמתמודד
 2. הסיכוי הטוב ביותר להכניס חבר מועצה שבאמת מחויב לנווה גן
 3. ראש רשימה היחיד שמחויב לנווה גן
 4. איני מחויב למתמודד ספציפי לראשות העיר – אעבוד לטובת השכונה בשיתוף עם כל ראש עיר שייבחר
 5. שנים של מגורים ועשייה למען השכונה
 6. בעל ניסיון פוליטי וציבורי שמכיר טוב את העבודה במסדרונות העירייה