סביבה ובניה – התנגדות להרס הירוק ולבניה ההרסנית

הקדנציה הנוכחית מאופיינת בהרס שטחים ירוקים והגדלת בנייה מאין כמוה.

בימים שבעולם ובארץ מבינים את החשיבות בשמירה על הטבע, בנושאי איכות הסביבה וההתחממות הגלובלית – מה שעשתה העיריה במעשה ובמחדל, זועק לשמיים.

הובלתי מאבקי תושבים נגד הרס בריכת החורף והאחו בנוה גן שהפכה לצערנו לאזור בניה מגעיל של 3500 יחידו דיור, תוך השמדת חיות וצמחים בסכנת הכחגה עולמית.

תמכתי בניסיונות למנוע את הרס חורשת העמל לטובת בניית בית ספר תוך התנגדויות תושבים שעיכבו את המהלך ופגעו בילדים שהצטופפו בבית ספר זמני.
בקדנציה הבאה אשתדל לעצור את הבנייה המוגזמת בנוה מגן ובהדר ולהקים פארק אקולוגי גדול בצמוד לכפר הירוק בשיתוף מלא של התושבים

איכות הסביבה
שטחים פתוחים וירוקים