פעילות עניינית למניעת פיצולים והגברת כוחנו כגוש חילוני

למרות התנהלות פוליטית מפלגת וריבים בתוך הגוש החילוני בין הסיעות משיקולי אגו ואלקטורט, כולל חרמות והכשלות -תמיד שמרתי על קבלת החלטות עניינית ותמיד תמכתי בהצעות לסדר שהגיעו מחברים לגוש החילוני גם כשההפוך לא קרה – התנגדויות להצעות לסדר שלי מסיבות של קרדיט.

באמצע הקדנציה כשהפיצול איים למנוע את מינויו של דני לביא כסגן ראש עיר בשכר התייצבתי בצורה נחרצת ומנעתי את ביטול המינוי.

המהפכה התרבותית החיובית שמבוצעת על ידי סגן ראש עיר בשכר מהגוש שלנו הוכחה כמשמעותית וחשובה לשמירת צביונה של רמת השרון.