פוליגרף לחברי המועצה על פשע החזיר

שלושה ימים לפני הבחירות המקומיות הקודמות הונח ראש חזיר בבית כנסת סוכת שאול בארוע שזעזע את רמת השרון, זעזע את המדינה והיה ברור לכולם שמטרתו היתה לבצע מניפולציה פוליטית אנטי דמוקרטית הקשורה לאחד המתמודדים.

בישיבת המועצה הראשונה שהתכנסה הצעתי שכל חברי המועצה יבצעו בדיקת פוליגרף לסייע בחקירה ןלהסיר את העננה ממועצת העיר. ההצעה זכתה לתמיכה עצומה בציבור אבל להתנגדות חברי המועצה

את בדיקת הפוליגרף עברו אחד אחרי השני 13 חברי מועצה.
ראש העיר הנבחר גרובר, סגנו בשכר יעקב קורצקי וחברי סיעתו שהיו הנהנים מתוצאות הבחירות סרבו והתחמקו מביצוע הפוליגרף עד היום הזה.
והסיבה ברורה…