תמיכה בלתי מסוייגת בכל הצעות לסדר של הגוש הפלורליסטי