האג'נדה שלנו

דת והעיר

בסיס התפיסה שלנו הוא חתירה להפרדה בין דת ומדינה – הפרדה בין דת ועיריה. אנו בעד חופש דת לכל מאמין מכל דת ומכל פלג בתוך היהדות ללא כל העדפה או הפרעה, אבל המימון לכך צריך להגיע (במידה שיש ביקוש ורצון לשלם) מהמאמינים עצמם.

במדינת ישראל לצערנו אין הפרדה כזאת, נהפוך הוא יש אפליה כלפי מאמינים, יש כפייה דתית במרחב הציבורי גם ברמת השרון ויש חובה על העיר בחוק מדינה להפריש מיליוני שקלים למועצה הדתית.

אנו מתחייבים לפעול ככל האפשר להפסיק מימון שירותי דת על ידי העיריה מעבר למתחייב. לצערנו ועדת הקצאות ותמיכות המשיכה גם בקדנציה האחרונה לתמוך בשירותי דת. לצערנו תקציב העיריה הוסיף תשלומים ומימונים של שירותי דת מעבר למתחייב בחוק.

בקדנציה הבאה נפעל להפסיק זאת. חופש מדת – תושבי רמת השרון זכאים לחופש מדת במרחב הציבורי. לאפשר לחב"ד תנועה דתית מהקיצוניות לקבל מונופול על המרחב הציבורי בחגים זה דבר מנוגד לעקרון החופש מדת. כל תושב זכאי לחיות את חייו ללא כפיה דתית וללא חובה להשתמש בשירותים דתיים.

אנו בעד הקצאת נכסי העיריה לעריכת חתונות ללא מעורבות רבנות. אנו בעד הפעלת בית עלמין אזרחי "על מלא" ללא מעורבות המועצה הדתית וללא מגבלה על עריכת הטקסים וצורת הקבורה.

איכות הסביבה ואנרגיה

אנו סבורים שרמת השרון צריכה להיות מובילה ארצית במעבר לשימוש באנרגיה ירוקה. למרות פעולות בהקשר זה שננקטו בקדנציה הנוכחית יש עוד מקום רב לשיפור.

בנושא הבניה חסרת הרסן הקדנציה האחרונה שברה שיאים בפגיעה בחי והצומח, בהשמדת אזורים אקולוגיים ושטחים פתוחים ובהשתעבדות לרצון קבלנים על חשבון זכויות תושבים.

התחדשות עירונית ובניה לגובה צריכה להיעשות בצמצום ובאזורים חדשים ומרכזיים בלבד. נפעל לעצור את הדורסנות וההפקרות בהקשר לכמויות הבניה כפי שהתבטאה בקדנציה האחרונה שבה בהובלת ראש העיר ויור ועדת המשנה לתכנון ובניה נפרצו כל גבולות הסביר.

יושרה ומדיניות כלפי שחיתות שלטונית

סיעת התעוררות לא תכיל נאשמים או מורשעים בפלילים.

סיעת התעוררות לא תתמוך במתמודדים לראשות העיר שהורשעו או נאשמים בפליליים. 

סיעת התעוררות לא תתמוך ולא תתחבר עם מתמודדים לראשות העיר או למועצה אשר התחמקו מביצוע בדיקת הפוליגרף על פשע החזיר מהבחירות הקודמות. 

סיעת התעוררות דוגלת בניקיון כפיים ציבורי ושקיפות. תומכת באופן אקטיבי בהפרדת רשויות ושלטון החוק. לאחר היוודע תוצאות הבחירות נשקול את צעדנו ונשאף להיכנס לקואליציה תוך עמידה על עקרונותינו בהקשר ליושרה ציבורית.

חיזוק ערכי הדמוקרטיה

כחלק מהמאבק הארצי לשמירה על הדמוקרטיה אנו מחוייבים לחזק את הדמוקרטיה החלשה במישור המקומי.

נפעל למען קיום החוק, נפעל למען מתן פתחון פה לאופוזיציה, נפעל לטובת חיזוק כוחם של חברי המועצה בניגוד לרמיסת זכויות בקדנציה הקודמת, נפעל לטובת קיום פקודת העיריות כלשונה וזאת לאחר שבקדנציה הקודמת ראש העיר וחברי הקואליציה פגעו שוב ושוב בזכויות האופוזיציה המעוגנות בחוק.

פלורליזם ושיוויון

אנו בעד קידום שיוויון לנשים בתפקידים העירוניים. נשאף להגדלת כמות הנשים בדירקטוריונים העירוניים, במועצת העיר ובעיקר בתפקידי הניהול הבכירים בעיריה.

אנחנו פלורליסטים ומקבלים את מגוון הדעות והתפיסות בציבור אך אין זה אומר שנאפשר להשתמש בליברליות בפלורליזם ובקבלה שלנו את האחר – לפגיעה באג'נדות האלה.

אנחנו בעד חופש דת יחד עם חופש מדת במרחב הציבורי.

נתנגד לתקצוב גופים שפוגעים בעקרונות השיוויון והחופש.

מחוייבות לשיתוף פעולה בתוך הגוש

ברור לכולנו שאיחוד כוחות ברמת השרון יכול להביא למיצוי מקסימלי של הבאת האג'נדה שלנו לידי ביטוי בעיר.

גוש אחד ביחד ננצח.

לצערנו הקדנציה האחרונה אשר בה במועצת העיר היה רוב מוחלט של גורמים ליברליים פלורליסטים סבלה מהפסדים בהצבעות בגלל ריבים על בסיס אישי, אגו וקרדיט.

אני תמיד הצבעתי בעד כל הצעה שהגיעה מהגוש שלנו. דרישת הציבור הרמת-שרוני והארצי תמיד היא לאיחוד כוחות, מיש עתיד עד מרץ. "התעוררות" תפעל ותיזום איחוד כוחות שכזה.